Välkommen till Västerviks Riksteaterförening!

Föreningen bildades den 6/11 1958 och den första föreställningen
som gavs var Pygmalion år 1960!

Föreningens målsättning är, enligt verksamhetsplanen, "att
främja och utveckla teaterverksamheten inom den egna
kommunen och därvid tillse att såväl allmänhetens som skolans
och föreningslivets behov och intresse beaktas. Föreningen skall
genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt utbjuda
både teater och annan scenkonst i tätorten och på platser där
möjlighet föreligger".

Riksteaterföreningens styrelse består idag av:
Sven-Olof Nilsson - ordf., Maud Schubeis - v. ordf., Ylva B Akterhall - kassör, Camilla Lundgren - sekr., Margareta Gabrielsson - biljetthanterare, Beatrice Jansson Johansson, Christina Enwall, Ulla Westberg och Johanna Pettersson (kommunens repr.).
Ersättare: Kerstin Frosterud, Carina Karlsson, Jörgen Lundgren, och Erik Fransson (kommunens representant).
Revisorer: Göran Lindberg och Håkan Olovsson.
Valberedningens sammankallande: Sven-Erik Gabrielsson.
Januari

Özz Nûjen är RIKARD III

Datum: 2017-01-31

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Mars

Emil Jensen - Flyktpotatis

Datum: 2017-03-12

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Sånger från en inställd skilsmässa

Datum: 2017-03-30

Tid: 19:00

Plats: ,