Välkommen till Västerviks Riksteaterförening!

Föreningen bildades den 6/11 1958 och den första föreställningen
som gavs var Pygmalion år 1960!

Föreningens målsättning är, enligt verksamhetsplanen, "att
främja och utveckla teaterverksamheten inom den egna
kommunen och därvid tillse att såväl allmänhetens som skolans
och föreningslivets behov och intresse beaktas. Föreningen skall
genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt utbjuda
både teater och annan scenkonst i tätorten och på platser där
möjlighet föreligger".

Riksteaterföreningens styrelse består idag av:
Sven-Olof Nilsson - ordf., Maud Schubeis - v. ordf., Margareta Gabrielsson - kassör, Camilla Lundgren - sekreterare, Torgil Höckergård, Beatrice Jansson Johansson, Christina Enwall och Ulla Westberg
Ersättare: Kerstin Frosterud, Carina Karlsson och Göran Elb (Teaterskeppets representant)
Revisorer: Göran Lindberg och Håkan Olovsson.
Valberedningens sammankallande: Sven-Erik Gabrielsson.
Mars

Sånger från en inställd skilsmässa

Datum: 2017-03-30

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Biljettinfo: Ordinarie pris: 250 kr Med Scenpass: 200 kr Ungdom t.o.m 25 år: 100 kr Ungdom med Scenpass: 80 kr Förköp på Direkten/Vågspelet, Storgatan 19, Västervik Serviceavgift 10:- kr per biljett tillkommer Telefon: 0490-102 65

Boka