Välkommen till Västerviks Riksteaterförening!

Föreningen bildades den 6/11 1958 och den första föreställningen
som gavs var Pygmalion år 1960!

Föreningens målsättning är, enligt verksamhetsplanen, "att
främja och utveckla teaterverksamheten inom den egna
kommunen och därvid tillse att såväl allmänhetens som skolans
och föreningslivets behov och intresse beaktas. Föreningen skall
genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt utbjuda
både teater och annan scenkonst i tätorten och på platser där
möjlighet föreligger".

Riksteaterföreningens styrelse består idag av:
Sven-Olof Nilsson - ordf., Maud Schubeis - v. ordf., Ylva B Akterhall - kassör, Camilla Lundgren - sekr., Margareta Gabrielsson - biljetthanterare, Beatrice Jansson Johansson, Christina Enwall, Ulla Westberg och Johanna Pettersson (kommunens repr.).
Ersättare: Kerstin Frosterud, Carina Karlsson, Jörgen Lundgren, och Erik Fransson (kommunens representant).
Revisorer: Göran Lindberg och Håkan Olovsson.
Valberedningens sammankallande: Sven-Erik Gabrielsson.
November

Svenska Amerika Linien

Datum: 2016-11-01

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Biljettinfo: Förköp (Serviceavgift 10:- kr per biljett tillkommer) på Direkten/Vågspelet, Storgatan 19, Västervik, Telefon: 0490-102 65 Ordinarie pris 200:- Med Scenpass 150:- Ungdom t.o.m. 25 år 100:- Ungdom med Scenpass 80:-

Oförhappandes – Ronny Eriksson i ny föreställning!

Datum: 2016-11-17

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Biljettinfo: Förköp på Direkten/Vågspelet, Storgatan 19, Västervik (Serviceavgift 10:- kr per biljett tillkommer) Telefon: 0490-102 65 Ordinarie pris 250:- Med Scenpass 200:- Ungdom t.o.m. 25 år 100:- Ungdom med Scenpass 80:-

Januari

Özz Nûjen är RIKARD III

Datum: 2017-01-31

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Mars

Emil Jensen - Flyktpotatis

Datum: 2017-03-12

Tid: 19:00

Plats: Västervik, Västerviks Teater & Konferens, Stadsteatern

Sånger från en inställd skilsmässa

Datum: 2017-03-30

Tid: 19:00

Plats: ,